Działalność Kancelarii Prawa Medycznego polega na wyspecjalizowanym doradztwie prawnym dedykowanym podmiotom funkcjonującym na rynku ochrony zdrowia, udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej (prowadzącym działalność medyczną w formie zakładu leczniczego i medycznego laboratoriom diagnostycznego, indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych oraz fizjoterapeutów).

Doradztwo jest prowadzone w formie:

  • występowania przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy;
  • porad i opinii prawnych w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, zamówień publicznych, karnego, prawa pracy, handlowego, ubezpieczeń - związanych z prowadzeniem działalności medycznej;
  • redakcji i opiniowaniu dokumentów (umów handlowych i ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, umów spółki cywilnej, jawnej i partnerskiej – dopuszczalnych form wykonywania praktyk zawodowych, statutów i aktów prawa wewnętrznego, tj. regulaminów, instrukcji, wzorów dokumentów stosowanych w działalności medycznej);
  • profilaktyki przestrzegania praw pacjenta;
  • wdrożenia prawidłowych zasad prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej i ochrony danych osobowych;
  • pomocy w uzyskaniu certyfikatu akredytacyjnego dla jednostek ochrony zdrowia;
  • analizy możliwości i przeszkód prawnych w jednoczesnej realizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w różnych formach organizacyjnych i źródeł ich finansowania (prywatnie i ze środków publicznych);
  • wsparcia w postępowaniu związanym z rejestracją działalności medycznej w odpowiedniej formie organizacyjnej (zakładu leczniczego, praktyki zawodowej), rejestracją spółek medycznych w Krajowym Rejestrze Sądowym, w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, uzyskaniem akredytacji;
  • uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień sanitarnych, i budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń do działalności medycznej,
  • pomocy w razie kontroli np. Sanepid-u. lub Narodowego Funduszu Zdrowia.

© Tamara Zimna
Kancelaria Prawa Medycznego 2011

projekt i wykonanie