Kancelaria Prawa Medycznego oferuje wyspecjalizowane doradztwo prawne i szkolenia dedykowane podmiotom funkcjonującym na rynku ochrony zdrowia, udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej.
Kancelaria Prawa Medycznego oferuje prelekcje na konferencjach branżowych i szkolenia dedykowane podmiotom funkcjonującym na rynku ochrony zdrowia, udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej.
Działalność Kancelarii Prawa Medycznego polega na wyspecjalizowanym doradztwie prawnym dedykowanym podmiotom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzącym działalność medyczną m.in. w formie zakładu leczniczego i praktyk zawodowych.

© Tamara Zimna
Kancelaria Prawa Medycznego 2011

projekt i wykonanie